به گزارش فارس به نقل از رویترز اتاق بازرگانی انگلیس افزود پس از کاهش شدید رشد اقتصادی این کشور در سه ماه پایانی ۲۰۱۱ و تشدید بحران مالی و بدهی منطقه یورو اقتصاد انگلیس در شش ماه نخست ۲۰۱۲ با خطر رکود و بحران روبرو خواهد شد .
بر اساس این گزارش اتاق بازرگانی انگلیس که بیش از هشت هزار عضو دارد از دولت انگلیس خواسته است از بخش بازرگانی و تجارت این کشور در سال ۲۰۱۲ میلادی حمایت بیشتری به عمل آورد.
جان لانگ ورثدبیر کل اتاق بازرگانی انگلیس در این باره تاکید کرد کاهش اعتماد مصرفی به شدت اقتصاد انگلیس را تهدید می کند و اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی از سوی دولت نیز به این نگرانیها دامن زده است.
بحران بدهی منطقه یورو نیز تا کنون تاثیرات منفی زیادی بر رشد و رونق اقتصادی انگلیس داشته است. بر این اساس رشد بخش صنعت انگلیس طی سه ماه پایانی ۲۰۱۱ به شدت کاهش داشته است و به پایین ترین حد خود از سه ماه سوم ۲۰۰۹ رسیده است.
شرایط در بخش خدمات انگلیس اندکی بهتر از صنعت است. میزان رشد بخش خدمات انگلیس در سال ۲۰۱۱ افزایش نسبی داشته است. بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است رشد اقتصادی این کشور امسال به کمتر از ۰.۷ درصد خواهد رسید.
دولت انگلیس قصد دارد تا سال ۲۰۱۵ میلادی کسری بودجه این کشور را به صفر برساند .