لیست آپارتمان های موجود جهت رهن و اجاره در محدوده نیروی هوایی به شرح زیر است:
 
 
 
قیمت رهن و اجاره در منطقه نیروی هوایی چقدر است؟