سيد فاضل موسوي در گفتوگو با ايسنا گفت: يكي از نمايندگان مجلس خواستار تشكيل جلسهاي درباره وضعيت سكه و ارز و وضعيت اقتصادي روز كشور با مسوولين مربوطه شده بود كه بر اين اساس جلسه امروز كميسيون با حضور بهمني رييس كل بانك مركزي و نمايندگاني از سازمان بازرسي كل كشور،وزارت اقتصاد،مركز پژوهشها و وزارت اطلاعات و اعضاي كميسيون اصل ۹۰ تشكيل شد.

وی ادامه داد: افراد حاضر در این جلسه هریک نظر خود را درباره موضوع مربوطه مطرح و به تجزیه و تحلیل موضوع پرداختند که قرار شد حداکثر تا هفته‌ آینده هر یک از نهادها و به خصوص بانک مرکزی مستندات و پیشنهادات خود را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تحویل دهند.

اين عضو كميسيون اصل ۹۰، از احتمال تهيه گزارشي از مجموعه اين بررسيها به هيات رييسه مجلس براي قرائت در صحن علني خبر داد.