خبرآنلاین :در این نشست بهمنی ناظران پولی را سفیران بانک مرکزی در دورترین نقاط کشور نامید و گفت : همسو با تحولات ساختاری عدیدهای که طی سالهای گذشته در عرصه اقتصاد کشور رخ داد ، از یک سو بانکهای جدیدی پا به صحنه رقابت نهادند و از سوی دیگر، برخی از بانکها هم درصدد گسترش شعب برآمدند لذا امروز مسئولیت ناظران پولی و بانکی نسبت گذشته ، به مراتب سنگینتر است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: سالهای قبل، تعداد بانکها محدود بود و موسسات اعتباری و تعاونیها نیز گستردگی امروزی را نداشتند ولی در شرایط کنونی نیاز بیشتری به امر نظارت احساس می‌شود.
بهمنی ضمن تشکر از حضور شرکت‌کنندگان و مطالب ارائه شده، نکات چندی را پیرامون نحوه برخورد صحیح ناظران با اقشار مختلف به ویژه در شهرستانها بیان داشت و خاطر نشان ساخت‌ در ارائه گزارش‌های کامل و دقیق در زمینه نظارت بر تخلفات بانکها و موسسات‌ دقت‌نظر بیشتری داشته باشند.
رییس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این نشست، ضمن تبریک انتصاب درویشی به سمت معاونت نظارتی، از اقدامات ارزنده‌ ایشان در بخش نظارت تشکر کرد و بر رفع مشکلات واحدهای نظارتی تا پایان سال جاری تاکید کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره‌ به نقش موثر ناظران پولی و بانکی در استان‌ها گفت: ‌ حضور ناظران و توجه دقیق آنان به فعالیت‌های پولی و بانکی، کاهش تخلفات را‌ به‌ همراه دارد.
ایشان همچنین از کلیه ناظران پولی و بانکی خواست تا در زمینه عملکرد بانک‌ها نهایت دقت‌نظر را به عمل آورند و تخلفات را به بخش نظارت بانک مرکزی گزارش کنند تا تصمیمات لازم در مورد متخلفان اتخاذ شود.
در‌ این جلسه، درویشی‌ معاون نظارتی بانک نیز به ارائه مطالبی در زمینه توانمندیهای ناظران پولی، ارتباط موثر آنها با مسئولین سیاسی و امنیتی هر استان، ارتباط با مدیران شعب بانکها و اشراف آنان بر امور نظارتی پرداخت و از رییس کل بانک مرکزی درخواست نمود تا به منظور تکمیل کادر تخصصی ادارات نظارتی استان‌ها از توانمندیها و تخصص ناظران استانی استفاده شود.
کمره ای مدیرکل ریالی و نشر نیز با‌توجه به فرارسیدن ماه‌های پایانی سال، ‌ گزارشی در مورد تامین نقدینگی استان‌ها و برآورد میزان نقدینگی مورد نیاز بانکها ارائه کرد.
بهمنی نیز در پایان این نشست خواستار برگزاری دوره های آموزشی بازرسی و نظارت پیشرفته برای کارکنان بخش نظارت و ناظران پولی و بانکی شد.