حسین نجابت در گفتوگو با فارس با اشاره به بند امور سرمایهگذاری و تامین منابع مالی در قانون جدید وزارت نفت که مجلس در حال تدوین آن است و جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز گفت: میادین مشترک نفتی برای ایران حساسیت زیادی دارند بطوریکه حتی جا دارد میادین مستقل تعطیل و همه برداشتها از میادین مشترک نفتی و گازی صورت بگیرد.

* تشکیل کمیته تامین مالی میادین مشترک قدم جدی در توسعه این میادین است

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در مواردی که همسایه‌های ما در حال برداشت از میادین مشترک جنوبی و غربی با ایران و با تمام قوای خود هستند از اینرو کمیسیون انرژی و کمیسیون جهاد اقتصادی و حتی وزیر نفت در جلسات مشترکی که با هم داشتیم به این نتیجه رسیدیم که میادین مشترک حساسیت بسیار بالایی دارند و باید به شدت بر روی آنها کار شود.
نجابت با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات بسیار خوبی در حوزه میادین مشترک انجام شده است تصریح کرد: یکی از اقدامات مناسب که به تازگی صورت گرفته تشکیل کمیته تأمین منابع مالی برای میادین مشترک در مجلس شورای اسلامی است و از طرف دیگر فروش اوراق مشارکت با پشتوانه نفت و گاز است که می‌تواند سود خوبی را برای این اوراق تضمین کند.

* منافع حاصله از میادین مشترک بسیار بیشتر از میادین مستقل است

این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌ها و منافعی که از قبال میادین مشترک بدست می‌آید بسیار بیشتر از میادین مستقل است بطوریکه اکنون در وضعیت تحریم هستیم و تأمین منابع مالی خارجی برای میادین مشترک بسیار دشوار است می‌توان از ظرفیت داخلی در این زمینه استفاده کرد تا هر چه داریم در این میادین سرمایه‌گذاری کنیم و آنها را جدی بگیریم.
نجابت با اشاره به اینکه نفت موتور محرکه اقتصاد کشور است گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه میادین مشترک می‌تواند درآمد بسیار زیادی را عاید کشور کند و حتی دیگر صنایع نیز از قبال آن سود و بهره می برند و توسعه می بینند.
این عضو کمیسیون انرژی گفت: اعتقاد ما بر این است که حوزه‌های نفتی و گازی ایران بسیار بیشتر از حالت کنونی فعال شود زیرا صنایعی که در خدمت این حوزه هستند می‌توانند توسعه یابند و دیگر نیازی به فناوری‌های خارجی برای حوزه نفت نخواهیم داشت.

* نرخ بازگشت سرمایه در میادین مشترک کم است

وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم و بودجه سالانه کشور به شدت بر روی سرمایه‌گذاری در میادین مشترک اشاره شده است تصریح کرد: این میادین بعد از فعالیت و به ثمر نشستن خود بسیار زود بازده هستند و می‌‌توانند سرمایه و هزینه اولیه را با سرعت هر چه تمام‌تر به کشور بازگردانند و حتی کشور و اقتصاد را نیز به درجه زیادی از پیشرفت برسانند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پیمانکاران داخلی در شرایطی هستند که می‌‌توان به آنها اتکا کرد و میادین مشترک را حتی به آنها سپرد تصریح کرد: اگر کلیه این موارد به دقت رعایت شود می‌توان تهدید تحریم را به یک فرصت تبدیل کنیم بطوریکه هم‌اکنون در کشور این روحیه جهادی نیز وجود دارد به شرط آنکه از تشتت آرا جلوگیری کنیم و تنها بر روی میادین مشترک تمرکز داشته باشیم.

* مجلس بر اجرای صحیح قانون وزارت نفت نظارت می کند

وی در پاسخ به این سؤال فارس که پرسید با این شرایط چرا در این بند از قانون به جای " اولویت میادین مشترک " کلمه " فقط میادین مشترک " به کار گرفته نشده است تصریح کرد: در کمیته ویژه تدوین قانون وزارت نفت این بحثمطرح شد اما نکته‌ای که در آن وجود دارد این است که نباید از میادین مستقل نیز گذشت.
وی ادامه داد: در حوزه میادین مستقل می‌توان بر روی اشتغال‌زایی تأکید کرد به گونه‌ای که هم‌اکنون میادینی در کشور وجود دارند که دارای سابقه فعالیت بسیار زیادی هستند و براین اساس می‌‌توان وضعیت اشتغال را در آنها به سامان کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همانطور که میدانید مجلس نیز از وظیفه نظارتی خود نخواهد گذشت بطوریکه لفظ اولویت در این بند از قانون تنها به این دلیل است که کلیه آحاد و نهادهای کشور تنها تمرکز خود را بر روی میادین مشترک بگذارند و پس از آنکه خیال ما از میادین مشترک راحت شد میتوان نیم نگاهی نیز به میادین مستقل داشته باشیم در صورتیکه اگر از کلمه فقط در این بند استفاده میشد دست دولت در دراز مدت بسته می شد و دیگر نمیتوانستیم به فکر توسعه میادین مستقل خود باشیم.