جعفر قادری در گفتوگو با فارس، در خصوص جلسه بعداز ظهر روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه، اظهارکرد: دستور کار اول "دعوت از نماینده رئیس محترم جمهور جهت رسیدگی به سؤال ارجاعی مبنی بر "علت نرخ پایین رشد اقتصادی کشور و چگونگی ایجاد یک میلیون و ششصدهزار شغل در کشور با این نرخ رشد" بود که به دلیل فوت پدر آقای میرتاجالدینی لغو شد.

وی افزود: دستور جلسه بعد بررسی درخواست عده‌ای از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به عملکرد دولت در پرداخت اعتبارات یارانه بلیط حمل و نقل عمومی بود، اما نماینده وزارت کشور در جلسه حاضر نشد، در عین حال ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی معتقد بود که یارانه بلیط مترو به وزارت کشور پرداخت شده است.

این عضو کمیسیون برنامه بودجه بیان کرد: مقرر شد که جلسه دیگری با حضور نماینده وزارت کشور و خزانه تشکیل شود تا میزان تخصیص اعتبارات مشخص شود.

قادری درخصوص لایحه بودجه سال ۹۱، گفت: به گفته آقای ممبینی هنوز قیمت نفت و دلار در بودجه مشخص نشده و به همین دلیل امکان ارائه لایحه بودجه نیست؛ دولت منتظر بازگشت رئیس جمهور به کشور است تا این دو مولفه در بودجه مشخص شود.