عباسعلی نورا در گفتوگو با فارس، با بیان اینکه هموراه مناطق برخوردار سهم بیشتری از اعتبارات عمرانی را به خود اختصاص میدهد، اظهارداشت: در دولت نهم و دهم در سفرهای استانی مصوبات و وعدههای داده شده در مناطق برخوردار به اندازه مناطق غیر برخوردار بوده، حتی در برخی موارد پروژهها در مناطق برخوردار کلانتر بوده است.

وی افزود: در چهار سال اول، دولت بین بخش‌های مختلف توازن برقرار کرد، اما در اواخر این توازن از بین رفت و مجددا شکاف ایجاد شد تا اینکه در برنامه پنجم توسعه دولت پیشنهاد کرد که برای توسعه متوازن کشور که در قانون هم به آن تاکید و در بودجه پیش‌بینی نشده بود، برای اولین بار دو درصد کل درآمد کشور به مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته اختصاص یابد.*۳۳۰۰ میلیارد تومان برای کاهش فاصله مناطق برخوردار و غیر برخوردار

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این قانون در بودجه سال ۹۰ اجرایی شده است، گفت: طبق قانون باید ۳۳۰۰میلیارد تومان باید اختصاص یابد که تاکنون ۲۸۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است و این اقدام می‌تواند اهداف کشور در کاهش فاصله مناطق برخوردار و غیر برخوردار را تامین کند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به گزارش معاونت برنامه‌ریزی مبنی بر اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی در شش ماه اول سال جاری، چه میزان از بودجه این بخش تا پایان سال محقق خواهد شد، گفت: در شش ماه اول سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته است و علت عدم تخصیص اعتبار عمرانی کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده بوده، زیرا در بررسی‌های صورت گرفته حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان از درآمدها تحقق پیدا نمی‌کند.* کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمد واگذاری‌ها و مالیات

نورا عدم تحقق درآمدها را در بخش فروش شرکت‌های دولتی، واگذاری اموال نهادهای دولتی و بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی عنوان کرد و افزود: در کنار این موارد حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری در منابع هدفمندی یارانه‌ها وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: برآورد ما این است که دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت‌ها به دست خواهد آورد، اما باید ۴۶ هزار میلیارد تومان بپردازد و به نظر می‌رسد این کسری را باید از بخش‌های دیگر تامین کند. با توجه به اینکه دولت نمی‌تواند بودجه جاری را کاهش دهد ناچار از اعتبارات عمرانی می‌کاهد.*کسری بودجه را هشدار داده بودیم

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی از تقدهایی که به دولت می‌شود کسری بودجه در بخش عمرانی است و این مساله نگران‌کننده است؛ زمانی که بودجه در حال تدوین بود، مجلس معتقد بود بودجه کسری خواهد داشت، اما دولت مساله را رد می‌کرد.

وی ادامه داد: دولت باید طرح‌ها و منابع عمرانی را به صورت کارشناسی شده در بودجه لحاظ کند، زیرا اگر مجلس بخواهد تغییراتی در لایحه بدهد برخی نمایندگان اعتراض می‌کنند و مانع این کار می‌شوند.

نورا با بیان اینکه در صورت کاهش درآمدها در مجلس باید هزینه‌ها هم تعدیل شود، گفت: در این شرایط اگر هزینه‌ها کاهش یابد، باید برخی طرح‌های عمرانی در استان‌ها حذف شوند که این کار موجب اعتراض برخی نمایندگان می‌شود.

وی اظهارکرد: به دلایل مذکور مجلس نمیتواند تغییرات چندانی در منابع و مصارف عمرانی داشته باشد و دولت باید در این بخش بودجه را به صورت کارشناسی ارائه کند.