به گزارش افکارنیوز،

در حالی که قیمت نفت در هفته های اخیر به بالای 80 دلار رسیده که بیشترین رقم از سال 2014 تاکنون بوده است، برخی از تولید کنندگان در حال رایزنی در مورد امکان تعدیل توافق کاهش تولید هستند و قرار است در نشست روزهای 22 و 23 ژوئن در وین در این باره گفت وگو کنند.

جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق در یک بیانیه شدید الحن گفته، قیمت نفت همچنان نیازمند حمایت و ثبات است و تولید کنندگان نباید در مورد نیاز بازار به عرضه بیشتر در وضعیت فعلی، که می تواند منجر به وارد آمدن آسیب عمده به بازارهای جهانی شود «اغراق آمیز سخن بگویند.»

به گفته لعیبی «چنین اقدامی ممکن است از سوی سفته بازان و مصرف کنندگان به صورت نادرست تعبیر شود و به کاهش قابل توجه قیمت نفت منجر شود که برای ما غیرقابل قبول خواهد بود.»

وزیر نفت عراق همچین تصمیمات یکجانبه برخی تولید کنندگان بدون مشورت با بقیه اعضای توافق کاهش تولید را رد کرد و هشدار داد، این اقدام «ممکن است به اشکال مختلف موجب نقض توافق کاهش تولید شده و توافق را از هم بپاشاند.»

این اظهارات پس از آن مطرح می شود که در هفته های اخیر گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهد دولت آمریکا یک روز قبل از وضع تحریم های جدید علیه ایران به صورت غیررسمی از عربستان و برخی دیگر از تولید کنندگان نفت خواسته تا تولید خود را افزایش دهند.

وزیر نفت عراق افزود: «تولید کنندگان باید به صورت هوشمندانه و با توجه به واقعیت های موجود عمل کنند و تحت تاثیر فشارها و درخواست ها برای افزایش تولید نفت که می تواند منجر به تبعات نامطلوبی شود قرار نگیرند.»