به گزارش افکارنیوز،
 قیمت جدید محصولات ایران خودرو در بازار به شرح زیر است: 
 
 
 
 
 
 
قیمت جدید محصولات ایران خودرو در بازار (۲۴/خرداد/۹۷)
قیمت جدید محصولات ایران خودرو در بازار (۲۴/خرداد/۹۷)
قیمت جدید محصولات ایران خودرو در بازار (۲۴/خرداد/۹۷)