معامله عمده ۱۸ درصد از سهام شركت سايپا در بيستمين روز رقابت به قيمت هر سهم ۸۴۶۰ ريال و با افزايش ۵۲۷ توماني قيمت پايه هر سهم انجام شد.

تعداد یک میلیارد و ۸۷۲ میلیون سهم معادل ۱۸ درصد از سهام شرکت سایپا توسط سازمان خصوصی سازی به قیمت رقابت شده هر سهم ۸۴۶۰ ریال عرضه و معامله شد.

سهام ۱۸ درصدی سایپا که روز اول تیر ماه با قیمت ۳۱۸۳ ریال عرضه شده بود، امروز پس از بیست روز رقابت فشرده بین دو گروه از خریداران، به قیمت هر سهم ۸۴۶۰ ریال به فروش رفت.

در اين رقابت فشرده و تنگاتنگ، كارگزاري عمران فارس موفق شد همانند سهام ايران خودرو كه به تعاوني كاركنان ايران خودرو رسيد، اين سهم را براي كاركنان سايپا خريداري كند.