افکارنیوز:علي عسكري، رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، با استناد به تبصره يك ماده ۱۷۷ قانون مالياتهاي مستقيم كه عنوان ميكند هر گاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مودي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن است، مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي شود، اولين روز بعد از تعطيل يا تعطيلات مزبور برحسب مورد، جزو مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد، مهلت ارايه اظهارنامههاي مالياتي را در استان تهران، صرفا براي ادارات امور مالياتي شهر تهران، شهرري، شميرانات و شهر بومهن تا روز شنبه دوم مرداد ماه تمديد كرد.
بر اساس این گزارش، ادارات امور مالیاتی مورد اشاره، روز جمعه(اول مرداد) تا ساعت ۱۸ و روز شنبه دوم مرداد ماه تا ساعت ۲۲ دایر خواهند بود و واحدهای ستادی سازمان نیز با توجه به وظایف سازمانی محوله با حضور در محل کار خود در زمان های یاد شده آماده ارائه هر گونه راهنمایی و پاسخ به سؤالات همکاران و مودیان محترم خواهند بود.
بر همین مبنا، ادارات امور مالیاتی استان خوزستان و هرمزگان نیز به دلیل اینکه روزهای کاری پنجشنبه به دلیل گرمای بالای فصل تابستان تعطیل اعلام شده‌اند، با استناد به همین ماده قانونی، روز شنبه تا ساعت ۲۲ دایر خواهند بود.
با هماهنگی بانک ملی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، ساعت کاری تعدادی شعبه منتخب بانک ملی در شهر تهران نیز تا ساعت ۲۲ روز شنبه دوم مرداد افزایش یافت.
این تعداد شعبه برگزیده، در روز جمعه اول مرداد نیز تا ساعت ۱۸ به اخذ وجوه مالیاتی خواهند پرداخت.
انتهای پیام / م