سرویس اقتصادی افکار نیوز - شکور اکبر نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه مشکل تعیین رئیس بانک مرکزی از دولت های قبل وجود داشته و در دولت دهم افزایش یافته است گفت: رئیس بانک مرکزی مسئولیت مهمی بر سرمایه های افراد جامعه دارد و باید از طریق قانون تعیین گردد که متاسفانه دولت در این زمینه مقاومت کرد.

وی با اشاره به اینکه بی تدبیری دولت در این زمینه موجب گردید که بسیاری از سرمایه های ملی ازبین برود وکاهش یابد افزود: مسئولان دولتی برای ریاست بانک مرکزی فردی می خواهند که مطیع باشد و تنها حرف آنها را اجرا کند.

وی تصریح کرد: بهمنی رئیس بانک مرکزی آدم خوب و باهوشی بود و نظرات مفیدی داشت ولی نگذاشتند که آن طوری تدبیر داشت عمل کند وموفق گردد.

اکبر نژاد در ادامه اظهار داشت: مدیریت بانک مرکزی به هیچ عنوان مناسب نبوده وطوری طراحی شده که اقتصاد کشور به جای رونق در حال تخریب شدن است، من هم اگر به جای بهمنی بودم کم می آوردم کنار می کشیدم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه قبل از بهمنی افراد دیگری در این حوزه بودند و نظرات کارشناسی شده داشتند ولی متاسفانه مسئولان دولتی نتوانستند آنها را تحمل کنند افزود: بهمنی رئیس بانک مرکزی تاکنون نظرات کارشناسی شده بسیاری داده، ولی هیچ کدام از آنها عملی نشد و همین امر موجب نامناسب شدن وضعیت اقتصاد کشور و قهر واستعفا بهمنی شده است.

وی خاطر نشان کرد: قوه مقننه هر روز در ایران مظلوم تر وبی خاصیت ترمی شود و این امر برای اینده کشور جای نگرانی دارد.