دنیای اقتصاد نوشت:رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران از اسمنويسي ۵ هزار متقاضي مسكنمهر در بنگاههاي املاك خبر داد و گفت: پيشبيني ميشود تا بهمنماه تعداد متقاضيان به ۱۲ هزار نفر برسد. مصطفي قلي خسروي در گفتوگو با خبرگزاري مهر افزود: اين افراد براي دريافت واحدهاي مسكونيمهر ساخته شده در شهر جديد پرند، ثبتنام كردهاند.