روزنامه کیهان نوشت:

در پی انتشار این خبر که متهم اصلی فساد بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی رشوه های کلانی به برخی از مدیران وزارتخانه ها و دست اندرکاران امور بانکی پرداخت کرده است، گزارش موثق کیهان حاکی از آن است که یک قلم از این رشوه ها مبلغ ۲ میلیون دلار بوده است که به حساب بانکی خاوری در کانادا واریز شده بود و متهم بعد از کشف اسناد مربوطه به آن اعتراف کرده است.

خاوری مبالغ کلان دیگری نیز از مه آفرید امیرخسروی، مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا» دریافت کرده است. خاوری فردای آن روزی که به عنوان مطلع و بدون انتساب اتهام به دادگاهی در اهواز احضار شده بود، در پوشش مأموریت به انگلستان رفت و از آنجا به کانادا گریخت.

وی که می دانست چه جرم بزرگی مرتکب شده است علی رغم اعلام حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای که بازگشت به نفع او خواهد بود، و تأکید بر این که هنوز اتهامی متوجه وی نیست، حاضر به بازگشت نشد.

گزارش موثق کیهان از پرداخت نزدیک به ۶ میلیارد تومان رشوه به تعدادی از مدیران وزارت راه نیز حکایت دارد. برخی از این مدیران که اسناد به دست آمده راهی برای انکار آنان باقی نگذاشته است به دریافت رشوه اعتراف کرده اند و فقط درباره میزان رشوه ای که گرفته اند چک و چانه می زنند. مثلاً اسناد به دست آمده نشان دهنده پرداخت رشوه ۹۰۰ میلیون تومانی به یکی از آنهاست ولی متهم اعلام می کند که فقط ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است!

امیر خسروی، مدیرعامل شرکت آریا در بسیاری از موارد، برای آن که سرنخ مکتوبی از پرداخت رشوه های کلان باقی نماند، مبالغ هنگفت رشوه را به صورت چک پول و درون کیف های دستی به دریافت کنندگان تحویل می داده است.

گفتني است كه هر چند فساد بانكي كلان ۳ هزار ميليارد توماني، افكار عمومي را به شدت جريحه دار كرده بود ولي پيگيري قاطعانه دستگاه قضايي و مخصوصاً انتصاب حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي به عنوان مسئول اين پرونده كه كشف لايه هاي تو در تو و پيچيده اين فساد كلان را در پي داشت، آسيب هاي وارده به افكار عمومي را در مقياس گسترده اي التيام بخشيده است.