محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری نشست جدید شورای عالی اشتغال در هفته های آتی، گفت: قطعا در این هفته شورای عالی اشتغال نشستی را برگزار نخواهد کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: قرار است به زودی نشستی در استان کرمانشاه برای بررسی و پیگیری مصوبات اشتغالی سفر مقام معظم رهبری به استان برگزار کنیم.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: البته علاوه بر موضوع مربوط به مصوبات اشتغالی سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، چند دستور کار ملی نیز مورد بررسی و کارشناسی اعضای شورا قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برنامه ریزی برای برگزاری یک نشست ویژه در بهمن ماه امسال پس از جمع بندی آمار و اطلاعات ارائه شده توسط استانها در بحثمربوط به اجرای تعهد استان ها در پروژه ملی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری اشتغال زایی در سال جاری خبر داد.

به گزارش مهر، آخرین نشست شورای عالی اشتغال در ۱۱ دی ماه سال جاری برگزار شد که طی آن اعضای شورای عالی اشتغال وضعیت اشتغال زایی در استان خوزستان را با حضور مسئولان این استان بررسی کردند.

طی برگزاری پنجاه و دومین نشست شورای عالی اشتغال مطرح شد که با اقدامات صورت گرفته نرخ بیکاری در استان خوزستان از ۱۶.۵ درصد در تابستان سال ۸۹ به ۹.۳ درصد در تابستان امسال کاهش یافته است.