علیاکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، در گفتوگو با فارس درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت ۴۷۰۰ نفر از شرکت ایران خودرو دیزل اظهار داشت: این پرونده در دستور رسیدگی قرار دارد و تا جایی که من خبر دارم هنوز رأی آن صادر نشده است.

براساس حکم تعزیرات حکومتی این شرکت محکوم به پرداخت ۳۹ میلیارد تومان به شاکیان شده بود که پرونده با اعتراض این شرکت به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

پرونده بقایی هنوز نهایی نشده است

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره نتیجه پرونده انفصال از خدمت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: این پرونده هنوز در فرآیند رسیدگی قرار دارد.

وی با بیان اینکه این پرونده هنوز نهایی نشده است افزود: به محض نهایی شدن رسیدگی به پرونده، نتیجه آن و رأی صادره اطلاعرسانی خواهد شد.