به گزارش افکار نیوز به نقل از همشهری آنلاین ،هنوز پیشنهادی از طرف این شرکت برای افزایش قیمت گاز در فازدوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها به دولت ارائه نشده است. آیا این اظهارنظر جواد اوجی به معنای منتفی بودن افزایش قیمت گازبها در سال آینده است؟ به گزارش همشهری، معاون وزیر نفت در واکنش به اصرار خبرنگاران اظهار کرد: برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر افزایش قیمت گاز از شرکت ملی گاز ایران به دولت صورت نگرفته و ما نیز هیچ پیشنهادی را به ستاد هدفمند کردن یارانهها در این خصوص ندادهایم. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه۶۳ درصد از قبوض مشترکین سبز و ۳۱ درصد زرد و ۶ درصد از قبوض قرمز صادر شده است، اظهار کرد: تمامی مشترکینی که۳ یا ۴ دوره قبوض خود را پرداخت نکنند، گازشان قطع میشود.اوجی با اشاره به صدور قبوض الکترونیک و بهصورت پیامک گفت: این طرح بهصورت پایلوت در شهرهای اصفهان، زنجان و البرز انجام شد؛ بهطوری که مشترکین با ارسال شماره اشتراک خود به یک شماره تلفن میتوانند در عرض ۳۰ ثانیه رقم قبوض خود را دریافت کنند و ما قصد داریم بهزودی این کار را در سراسر کشور انجام دهیم.