به گزارش افکارنیوز،

شرایط جدید صادرات محصولات پتروشیمی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

۱- بر این اساس صرفا مجتمع‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی مطابق فهرست درج شده می‌تواند نسبت به صادرات محصولات صنعت پتروشیمی اقدام نمایند.

۲- مطابق نامه شماره ۶۰.۹۷۶۰۸، نمایندگان رسمی مجتمع‌های پتروشیمی و براساس فهرست مندرج می‌توانند نسبت به صادرات محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی تحت پوشش اقدام نمایند.

اطلاعات کامل مجتمع‌های پتروشیمی و کالا‌های مشمول صادرات اطلاعات کامل مجتمع‌های پتروشیمی و کالا‌های مشمول صادرات را دریافت کنید.