به گزارش افکارنیوز،

سکه امامی با قیمت 2 میلیون 675 هزار تومان ، نیم سکه با قیمت 1 میلیون 260 هزار تومان، ربع سکه 650هزار تومان و سکه یک گرمی 350 هزار تومان داد و ستد شد.

11