به گزارش افکارنیوز،

قیمت آپارتمانهای زیر 15سال ساخت در نقاط مختلف تهران به شرح زیر می باشد.