به گزارش افکارنیوز،

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه علت اصلی این موضوع حجم نقدینگی در کشور بود, گفت: در حالی که بانک‌ها توان پرداخت 7 درصد سود را داشتند, بیشتر از سقف سپرده‌ها آن را پرداخت می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه سود سپرده‌ها معمولا از طریق مخفی شدن ترازنامه تامین می‌شد, افزود: از آنجا که برخی از سپرده‌ها در جریان گردش قرار نداشتند و بیشتر آنها به صورت معوقات بانکی آشکار و پنهان بود و یا به شکل اوراق خزانه، اوراق مشارکت، بنگاه‌های تولیدی به دولت ارائه می‌شد که سود کافی را هم مهیا نمی‌کرد؛ بانک‌ها با کسری بودجه مواجه شدند و بدین ترتیب حج نقدینگی افزایش یافت.

مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: جذاب‌ترین بازار برای نقدینگی ارز و طلا بود و مهمترین شیوه برای اصلاح این بازار هم تغییر روش سیستماتیک بانکی می‌باشد.

ترکان ادامه داد: سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها جزء دارایی‌های این بانک‌ها نیست؛ در نتیجه سپرده‌های آنها باید در یک سرفصلی قرار بگیردکه طبق قاعده بانک‌داری بدون ربا با آن شرایط به کار گرفته شود و سود به وجود آمده در اختیار مردم قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در بانکداری بدون ربا سپرده های مردم باید به صورت سپرده های امانی در ذیل ترازنامه به کار گرفته شود که این موضوع اصلی ترین راه حل برای اصلاح نظام بانکی است.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به بازار ثانویه ارز نیز گفت: این بازار تا اندازه ای از فساد جلوگیری کرده است. به نظرم واگذاری ارزها به بنگاه‌ها مستلزم ارزیابی بود؛ چرا که بعضا این ارزها در اثر روابطی مانند رانت و... به کارگزاران داده می شود .

وی با اشاره به اظهارات اخیر خود مبنی بر اینکه گیرندگان ارز باید تبارشناسی شوند, گفت: باید مشخص شود خروجی گیرندگان ارز چگونه بوده و چه کسانی ارز دریافت کرده‌اند.