به گزارش افکارنیوز،

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از کشف ۳۴ دستگاه کانتینر گازوییل قاچاق که قرار بود به هندوستان ارسال شود، در بندر شهید رجایی خبر داد.

عفیفی پور اظهار کرد: هفته گذشته 34 دستگاه کانتینر محموله گازوییل که با عنوان محموله "منو اتیلن گلیکول" اظهار شده و قرار بود به هندوستان ارسال شود، شناسایی، ضبط و توقیف شد.

وی افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و به منظور کسب تکلیف، پرونده به مرجع قضایی ارسال شد.

وی یادآور شد: با توجه به آنکه قاچاق این محموله در بیرون از منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی،  برنامه ریزی و سازماندهی شده بود، برای شناسایی، دستگیری و برخورد با متخلفان و تکمیل مراحل قضایی، پیگیری پرونده به پلیس انتظامی و آگاهی بندرعباس ارجاع شد.