به گزارش افکارنیوز،

جزئیات عملکرد بودجه سال گذشته نشان می‌دهد، بیش از ۳۹۰ میلیارد تومان مالیات از سیگاری‌ها دریافت شده است. یعنی ۸۴.۷ درصد از بودجه این بخش محقق شد.

 

جزئیات عملکرد بودجه سال گذشته نشان می‌دهد، بیش از 390 میلیارد تومان مالیات از سیگاری‌ها دریافت شده است. یعنی 84.7 درصد از بودجه این بخش محقق شد.

همچنین مالیات سیگاری‌ها در سال 96 نسبت به سال 95 بالغ بر 17.1 درصد رشد دارد. در این سال 330 میلیارد تومان مالیات وصول شده بود.

آمارها نشان می‌دهد، دریافت مالیات از فروش سیگار سیر صعودی دارد و از 260 میلیارد تومان سال 94 به 390 میلیارد تومان در سال 96 رسیده است.