در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت دستگاه‌های اجرایی را به جدیت هرچه بیشتر برای انجام تصمیمات و اقدام برای انتقال کارکنان دولت از تهران و همچنین اجرای آیین‌نامه دورکاری با همکاری معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس ‌جمهور موظف کرد.

در ابتدای این جلسه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌ جمهور گزارشی از آخرین اقدامات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به هیئت دولت ارائه داد.

در این جلسه مقرر شد تا دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی خود را برابر فهرست مصوب کارگروه انتقال تا پایان مردادماه از تهران منتقل کرده و بانک مرکزی نیز نسبت به انتقال حساب‌های این شرکت‌ها اقدام کند.

بر اساس تصمیم دیگر امروز دولت هرگونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران ممنوع شد و دستگاه های اجرایی موظف به انتقال نیروهای داوطلب حداکثر تا پایان مردادماه شدند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران موظفند نسبت به اجرای آیین‌نامه دورکاری با اولویت اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گزارش کنند.

رئیس جمهوری در جلسه امروز دولت دستگاه‌های اجرایی را به جدیت هرچه بیشتر برای انجام تصمیمات و اقدام برای انتقال کارکنان دولت از تهران و همچنین اجرای آیین‌نامه دورکاری با همکاری معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس‌جمهور موظف کرد.