به گزارش افکارنیوز،

 آنچه در عکسزیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده رهن آپارتمان در مناطق مرفه نشین تهران طی مرداد ماه 97 است.