به گزارش افکارنیوز،

 سی امین نشست تخصصی کمیسیون مسکن و خدمات فنی مهندسی، با هدف ارائه راهکار اتاق تعاون ایران برای خروج بخش مسکن از رکود و ورود بخش تعاون به حل معضل بافت فرسوده با حضور نمایندگان اتاق های تعاون سراسر کشور برگزار شد.

در این نشست اعضا در خصوص آن تعداد از مسکن های مهر که به صورت ناتمام رها شده اند و به گفته اسماعیل خاک‌‌‌فرجی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سراسری مسکن  کارکنان دولت بیش از ۸۰ درصد آن مربوط به قراردادهای سه جانبه است، بررسی جامعی صورت گرفت.

رئیس کمیسیون مسکن گفت: بخش تعاون می تواند در صورت تصویب در هیات وزیران و تخصیص اعتبار برای این بخش از مسکن های ناتمام و رها شده مهر، برای اتمام آن اقدام کند.

وی گفت: بخش تعاون اعلام آمادگی می کند که درقالب تعاون برای رفع این مشکل و خانه دار شدن جمع بیشتری از مردم، برای اتمام این پروژه ها اقدام کند.

به گفته خاکفرجی رئیس کمیسیون مسکن و خدمات فنی مهندسی اتاق تعاون ایران، بهره گیری از حضور اساتید در کمیسیون مسکن از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

رئیس کمیسیون مسکن از تهیه بیانیه در خصوص ارائه راهکارهای بخش تعاون برای خروج بازار از رکود خبر داد.