به گزارش افکارنیوز،

سکه امامی با قیمت 3 میلیون و 490 هزار تومان ، نیم سکه با قیمت 1 میلیون 750 هزار تومان، ربع سکه 880  هزار تومان و سکه یک گرمی 490 هزار تومان داد و ستد شد.

111