به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق در روز سه شنبه شانزدهم مرادماه، 55 هزار و 888 مگاوات گزارش شد که در سال گذشته در همین زمان 54 هزار و 485 مگاوات بود. همچنین میزان مصرف برق صنایع در روز گذشته چهار هزار و 758 مگاوات ثبت شد که در مقایسه با روز دوشنبه حدود 600 مگاوات افزایش داشته است.

باتوجه به اینکه نسبتاً دمای هوا در سراسر کشور کاهش پیدا کرده و تاثیراتی در کاهش مصرف داشته است، اما همچنان باید سعی شود در صرفه جویی اهتمام لازم را بعمل آورده و از بکارگیری وسایل پرمصرف در ساعات پیک اجتناب کرد.