به گزارش افکارنیوز،

 معرفی خودروهای داخلی با مبلغ 70 میلیون تومان در بازار به شرح زیر است: 

 
 
معرفی خودرو‌های ۷۰ میلیون تومانی در بازار