به گزارش افکارنیوز،
 قیمت انواع سبزی در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: 
 
 
قیمت انواع سبزی در میادین میوه و تره بار
قیمت انواع سبزی در میادین میوه و تره بار
قیمت انواع سبزی در میادین میوه و تره بار