به گزارش افکارنیوز،

سهم پردرآمدترین کشورها از کل درآمد اقتصادی جهان