به گزارش افکارنیوز،

قیمت نفت اوپک در ۵ روز قیمت گذاری شده بازار انرژی نشان دهنده ثبات خدودی قیمت‌ها در این بازار بوده است.

هر بشکه نفت اوپک در ابتدا هفته میلادی گذشته به قیمت ۷۲.۰۷ دلار قیمت گذاری شد، در شانزدهمین روز از مرداد ماه با رشد قیمت به رقم ۷۲.۲۷ دلار رسید و در ادامه همین روند در سومین روز قیمت گذاری شده به قیمت ۷۲.۵۸ دلار مورد معامله قرار گرفت که این بیشترین میزان طی هفته گذشته میلادی بوده است.

پس از آن قیمت نفت اوپک رو به کاهش رفت، به گونه‌ای که در هجدهمین روز از ماه به رقم ۷۲.۲۱ دلار رسید و در نهایت در آخرین روز قیمت گذاری شده هر بشکه نفت اوپک به رقم ۷۲.۰۳ دلار رسید که این میزان کمترین رقم طی هفته گذشته میلادی به ثبت رسیده است.

نفت اوپک طی هفته گذشته در ۵ روز کاری قیمت گذاری شد که اختلاف قیمت‌ها نشان از کاهش ۰.۰۴ دلاری بوده است.

 

نمودار قیمت نفت

 
بررسی قیمت نفت خام در بازار‌های جهانی طی هفته گذشته میلادی نشان دهنده کاهش قیمت بوده، به گونه‌ای که هر بشکه نفت خام در تاریخ پانزدهم مرداد ماه به ارزش ۶۸.۸۶ دلار به فروش رسید، در روز پس از آن با رشد قیمت به رقم ۶۹.۰۹ دلار رسید که این بیشترین میزان ثبت شده طی هفته گذشته میلادی بوده است.

قیمت نفت خام پس از آن سیر نزولی به خود گرفت به گونه‌ای که در سومین روز از هفته قیمت به ۶۶.۸۸ دلار رسید و پس از آن در رقم ۶۶.۷۸ دلار مورد معامله قرار گرفت.

پس از آن قیمت‌ها تا پایان هفته رو به افزایش رفت به صورتی که در ارقام ۶۷.۶۷ دلار و ۶۷.۷۸ دلار را تجربه کرد.

اختلاف قیمت‌ها نشان دهنده کاهش ۱.۰۸ دلاری هر بشکه نفت برنت طی هفته گذشته میلادی بوده است.

 
 
نمودار قیمت نفت
 
بررسی قیمت نفت برنت در بازار‌های جهانی نشان می‌دهد این نفت هفته گذشته میلادی را با قیمت ۷۳.۶۷ دلار آغاز کرد، در دومین روز از هفته با رشد قیمت به ۷۴.۵۶ دلار رسید که این رقم بیشترین میزان ثبت شده برای نفت برنت در هفته گذشته میلادی است.

پس از آن قیمت نفت رو به کاهش رفت به گونه‌ای که با افت قیمت وارد بازه قیمتی ۷۲ دلار شد. نفت برنت در هفدهمین روز از مرداد ماه در رقم ۷۲.۳۳ دلار معامله شد، در روز پس از آن به قیمت ۷۲.۰۶ دلار رسید که این کمترین میزان ثبت شده برای هر بشکه نفت برنت طی مدت مذکور است.

این طلا سیاه در دو روز پایانی مورد معامله خود با رشد جزئی قیمت به ارقام ۷۲.۸۳ دلار و ۷۲.۹۷ دلار بازگشت.

اختلاف قیمت‌ها حاکی از کاهش ۰.۷ دلاری هر بشکه نفت خام طی هفته گذشته میلادی بوده است.

 
نمودار قیمت نفت