خراسان نوشت:

گفته مي شود بر اساس دستوري که اخيرا به همه مراکز مرتبط با کشف کالاهاي قاچاق ابلاغ شده، شمش هاي طلايي که به صورت غيرمجاز و بدون رعايت تشريفات گمرکي وارد کشور شده يا بخواهد از کشور خارج بشود، قاچاق محسوب و براي تعيين تکليف آن ها پس از اعلام نظر کارشناسان بانک مرکزي، به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي تحويل داده مي شود.