به گزارش ايسنا، ۷۶۶ واحد از ۵۰۲۰ واحد مسكن مهر كه امروز و با حضور دكتر احمدينژاد در استان كرمان مورد بهرهبرداري قرار گرفتند، مربوط به شهرستان رفسنجان است.

رییس‌جمهور با حضور در شهرک یادگار امام(ره) رفسنجان، مجتمع ۱۹۲ واحدی مسکن مهر این شهرک را افتتاح و کلید یکی از این واحدهای مسکونی را به طور نمادین به مالک آن اهدا کرد.

احمدينژاد در حاشيه اين مراسم با مردم اين شهرك ديدار و گفتوگو كرد و ضمن شنيدن مشكلات ايشان، دستورات لازم براي رفع آنها را صادر و شخصا نامهها و درخواستهاي مكتوب مردم را دريافت كرد.