خراسان:شنيده شده بر اساس دستوري که يک مقام ارشد دولتي به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابلاغ کرده، اين وزارتخانه بايد مهياي مشارکت در احداث صنايع پايين دستي پتروشيمي در کشور شود. بر اساس اين دستور، اولين استاني که قرار است اين وزارتخانه در آن چنين دستوري را دنبال کند، چهارمحال و بختياري خواهد بود.