به گزارش فارس،سعید سلطانی سروستانی اظهار داشت: قیمت شیر خام و شیر مصرف کننده روز شنبه در استانداری تهران نهایی شده و برای تصمیمگیری در جلسه بعد از ظهر همان روز ستاد تنظیم بازار ارائه میشود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران افزود: این جلسه به ریاست استاندار تهران و با حضور نمایندگان دامداران، کارخانجات و سازمان های ذیربط تشکیل شده و قیمت پیشنهادی قبلی دامداران و کارخانه‌ها بررسی و قیمت نهایی اعلام می‌شود.

وی افزود: قیمت اعلامی بلافاصله در جلسه بعد از ظهر همان روز(۸ بهمن) ستاد تنظیم بازار بحثو بررسی شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

سلطانی گفت: ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب خرید شیر خام و فروش شیر در بازار را اعلام می‌کند.

حدود یک ماه پیش در پی اعتراض کارخانهها و دامداران به پایین بودن قیمت شیر، ستاد تنظیم بازار به هر دو صنف اعلام کرده بود، قیمت پیشنهادی را طی مدت ۱۰ روز اعلام خواهد کرد که بالاخره این قیمتها در استانداری بررسی و در ستاد تنظیم بازار تصمیمگیری و ابلاغ میشود.