به گزارش افکارنیوز،

 احمد مهدوی در نشست خبری صبح امروز به ارائه آمار پرداخت و گفت: در بازار ثانویه از تاریخ ۱۶ مرداد ماه تا تاریخ ۱۹ شهریور ماه حدود ۱ میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۹۳۲ هزار یورو بوده که از این میزان ۱ میلیلرد و ۷۶ میلیون و ۸۵۹ هزار یورو سهم پتروشیمی‌ها بوده که به بیان دیگر سهم ۷۳ درصدی داشته اند.

 
 وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تمرکز بر روی صنعت پتروشیمی ها است، گفت: پس از صحبت های رئیس جمهور سهم پتروشیمی ها از ۸۲ درصد به ۷۳ درصد رسید که این نشان از عرضه ارز سایر صادرکنندگان بوده است.