به گزارش افکارنیوز،

بررسی عملکرد سامانه نیما نشان میدهد، تا کنون حدود 1.4 میلیارد یورو ارز برای پاسخ به نیازهای وارداتی کالاهای واسطه ای و مصرفی با نرخ میانگین 9200 تومان از بازار ثانویه تامین شده است. همچنین کل میزان ارز حاصل از صادرات به این سامانه، رقمی نزدیک به 1.65 میلیارد یورو بوده است.

از سوی دیگر با وجود آنکه در اوایل هفته جاری رئیس جمهور شرکتهای خصولتی فعال در حوزه فولاد و پتروشیمی را به تزریق کامل ارز صادراتی به ساماه نیما تهدید کرده بود، اما در دو روز پایانی هفته، میزان ارز حاصل از صادرات به روال قبلی خود بازگشته است. بر این اساس در روزهای 3 و 4 شنبه حدود 64 میلیون یورو به بازار ثانویه سامانه نیما تزریق شده که برابر با میانگین روزهای قبل است.