به گزارش افکارنیوز،

سید کامل تقوی نژاد، اظهار داشت: میزان وصولی درآمد‌های مالیاتی در دو حوزه مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات در پنج ماهه نخست امسال، در مجموع رقمی بالغ بر ۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. از این میزان، بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش مالیات‌های مستقیم و در حدود ۱۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان مربوط به بخش مالیات بر کالا‌ها و خدمات بوده است.

وی افزود: میزان تحقق در آمد‌های مالیاتی در بخش مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات نیز به ترتیب ۷۲ درصد و ۸۵ درصد بوده است.