بنابراين گزارش، اين مركز مطالعات اقتصادي با پيش بيني يكسان شدن ارزش يورو با دلار در سال ۲۰۱۱، از زيان و كاهش ۳۰ سنتي ارزش يورو در سال ۲۰۱۰ خبر داد و افزود: پيش بيني ميشود كه ارزش يورو در سال آينده با كاهش ۲۰ سنتي ديگر نيز مواجه شود.
برخی از پژوهشگران اقتصادی پیش بینی می‌کنند که موسسات اقتصادی آمریکا در سال آینده برای کمک به رشد اقتصادی سود خود را بالا ببرند.
کارشناسان مسائل اقتصادی افت ارزش یورو را ناشی از نگرانی‌هایی مبنی بر بروز بحران در خصوص بدهی‌های اتحادیه اروپا بویژه بحران مالی یونان می‌دانند.
این گزارش حاکی است که سخنان اخیر نخست‌وزیر فرانسه مبنی بر اینکه " هیچ زیانی در برابری ارزش یورو با دلار نمی‌بیند " شدت افت ارزش یورو را تشدید کرده‌ است.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران اقتصادی این کاهش را نشانه هراس انگیزی از این واقعیت می‌دانند که بحران اقتصادی در غرب نه تنها از ژرفای بحرانی که از زمان بحران سیاه آمریکا تاکنون بی سابقه بوده است بیرون نیامده، بلکه احتمال آن هست که اثار جانبی سقوط اقتصادی در اروپا که به پایین‌تر آمدن شدید ارزش یورو در جهان منجر شده است، اقتصاد آمریکا را نیز بار دیگر به قهقرای سقوطی عمیق‌تر بکشاند.