به گزارش افکارنیوز،
کارشناس پولی و بانکی و از مدیران اسبق بانک مرکزی ورود بانک مرکزی به بازار ارز را جزء وظایف ذاتی این نهاد اعلام کرد و افزود: اینکه این وظیفه تاکنون انجام نشده، ناشی از عدم ایفای درست نقش‌ها و رویکردهای تعریف شده برای این متولی بازار پولی و بانکی کشور بوده است.

سید عبدالخالق سجادی با بیان اینکه نظارت بانک مرکزی بر مصوبات این نهاد شاید به حدود 30 درصد آنچه که در واقعیت رخ می‌دهد نباشد ،افزود: از جمله وظایفی که به درستی انجام نشده، ساماندهی مؤسسات مالی اعتباری و نظارت دقیق بر مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و نظایر آن‌ها است که توجه چندانی به آن‌ها نشده است.

وی دخالت بانک مرکزی در بازار ارز را مبتنی بر سیاست مدیریت ارز شناور دانست و گفت: نرخ ارز در بازار غیر رسمی یا به اصطلاح بازار آزاد از فرایند دیگری تبعیت می‌کند که ناشی از تعادل عرضه و تقاضا است. در آن صورت مدیریت ارز شناور می‌تواند حاکمیت یابد.

به باور سجادی بانک مرکزی در بحران‌های مختلف ارزی و اقتصادی وظیفه دخالت در بازار برای فروکش کردن التهاب روانی و اقتصادی را داشته و بر اساس وظیفه ذاتی خود موظف به کنترل بازار بر اساس مدل‌های علمی و تجربه شده در دنیا است.

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی کشور با بیان اینکه مدیران کشور به این نتیجه رسیده‌اند که بر پایه روش‌های درست علمی می‌توانند نرخ ارز را در بازار مدیریت کنند، افزود: افزایش منابع ارزی حاصل از افزایش نرخ نفت و انرژی نیز در این مقطع به دولت کمک کرده و در عین حال کاهش فشارهای سیاسی باعث شده تا بانک مرکزی بتواند مانور بیشتری برای مدیریت بازار ارز در کشور داشته باشد.

وی افزود: استفاده از مدل‌های علمی تجربه شده در کشورهای مختلف از جمله بهینگی و هدایت ارزی به مراکز مورد نیاز در جامعه می‌تواند به نتیجه گیری مناسب بانک مرکزی در فرایند مدیریت ارز بیانجامد.

سجادی ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه گذاری خارجی در کشور حتی برای آمریکایی‌ها را از جمله سیاست‌های مورد نیاز در بهبود اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: زمینه تک نرخی شدن ارز در شرایط کنونی نمی‌تواند تحقق یابد، اما اگر بازار دوم ارز یا به اصطلاح بازار غیر رسمی حفظ و مدیریت شود، می‌تواند در بلند مدت شرایط آزاد سازی نرخ ارز را فراهم نماید.آزاد سازی نرخ ارز بستگی به شرایط خاصی داشته که می‌تواند با عوامل مختلف درگیر باشد.

کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی می‌بایست به صورت مقطعی در بازار آزاد دخالت کرده و از ورود مداوم به این بازار پرهیز کند، چرا که همواره باید امکان تعدیل و اصلاح قیمت‌ها فراهم باشد.

به گفته وی، از طرفی فعالان بازار آزاد این تفکر را پیش روی خود داشته باشند که چنانچه بانک مرکزی در بازار دخالت نماید، در نهایت منافع سوداگری عده‌ای به خطر افتاده و نمی‌توانند همواره به سفته بازی در این بازار دامن بزنند. به این ترتیب سیاست‌های بانک مرکزی نیز به سمت تک نرخی شده ارز هدایت خواهد شد.