به گزارش افکارنیوز،

 سکه امامی با قیمت 4 میلیون و 450 هزار تومان ، نیم سکه با قیمت 2 میلیون 225 هزار تومان، ربع سکه 1میلیون و 250 هزار تومان و سکه یک گرمی 700 هزار تومان داد و ستد شد.

download