به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، شواهد در بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی نشان داده که اگر مستاجران غیر از فصل تابستان جابه جا شوند بسیار به نفع شان است؛ زیرا آنها از شانس نحوه پرداخت اجاره بها بهطور دلخواه برخوردار ميشوند.

در حال‌حاضر شرح اکثر آگهی‌های مربوط به واحدهای مسکونی رهن و اجاره‌ای حاکی از ‌این موضوع است که اغلب مالکان پیشنهاد خود را برای چگونگی دریافت نرخ اجاره عنوان کرده‌اند، اما اظهار کرده‌اند که مستاجر بنا به خواسته‌اش می‌تواند شرایط پرداخت اجاره بها را تبدیل کند.

معمولا زمانی مالکان با مستاجران بر سر نحوه دریافت نرخ اجاره توافق می‌کنند که با حجم قابل ملاحظه‌ای از متقاضیان رو‌به‌رو نباشند و رقابت در بین مالکان‌ایجاد شده باشد تا آنها مجبور باشند برای غلبه بر رقیب خود با مستاجر برای تعیین نحوه پرداخت اجاره‌بها مشورت کنند.

این روزها اکثر مالکان در شمال تهران و عده‌ای از موجران در غرب تهران قابلیت تبدیل را جزو شرایط پرداخت نرخ اجاره واحد خود اعلام می‌کنند البته حجم قابل توجهی از‌این دسته از مالکان واحدشان را با شرایط رهن کامل به بازار اجاره عرضه می‌کنند. ستون امروز نبض بازار به معرفی تعدادی از واحدهای مسکونی اجاره‌ای پرداخته که شرایط پرداخت اجاره‌بها را در نهایت مستاجران تعیین می‌کنند.