به گزارش مردمسالاری حسيني در همايش گمرک با اشاره به آمار ۱۰ ماهه گمرک گفت: در سال جاري ۸۴.۵ ميليارد دلار صادرات نفت و ميعانات گازي و در مجموع کل صادرات نفت و غيرنفتي ۱۱۰ ميليارد دلار بوده و در مقابل ۵۰.۴ ميليارد دلار کالا وارد شده است.

آمار وزير اقتصاد نيز از سوي کارشناسان با ترديد مواجه شده است زيرا بيش از نيمي از صادرات غير نفتي کشور فراورده هاي نفتي ومحصولات پالايشگاهها وپتروشيمي ها بوده که به عنوان مواد نفتي محسوب مي شوند.