به گزارش افکارنیوز،

​بانک مرکزی میزان تامین ارز برای واردات و مجموع فروش ارز حاصل از صادرات را تا پایان معاملات روز یکشنبه 15 مهر ماه اعلام کرد.

در روزی که گذشت نرخ ارز در سامانه نیما به ازاء هر یورو ٩٢١٩ تومان ثبت شده است؛ بنابراین در 15 مهر ماه با احتساب یورو 9219 تومانی مجموع فروش ارز حاصل از صادرات،  ٣٨ میلیون یورو گزارش شده است.

مجموع تامین ارز برای واردات، نیز در تاریخ مورد گزارش ٤١ میلیون یورو اعلام شده است؛ گفتنی است، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از ١٦ مرداد تا دیروز سه میلیارد و پنجاه و دو میلیون یورو شده است.

همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که مجموع تامین ارز برای واردات از ١٦ مرداد تا دیروز دو میلیارد و ششصد و چهل میلیون یورو بوده است.