افکار نیوز : دکتر روبینی، اقتصاددانی که با پیش بینی اتفاقات منجر به رکود جهانی اخیر به شهرتی رسیده، در اجلاس داووس گفته است که بزرگترین عدم اطمینان در اقتصاد جهانی احتمال حمله به ایران است. روبینی معتقد است که چنین حمله ای قیمت نفت را به ۱۵۰ دلار می رساند که منجر به رکود در اقتصاد جهان می شود.

به گزارش افکار نیوز ، روبینی در همین سخنرانی، به مشکلات دیگر اقتصادی در جهان که موانع رشد اند و باعث نااطمینانی در بازارها میشوند اشاره کرده است. وی در این سخنرانی به بحران بدهی های آمریکا اشاره کرد و اینکه اروپا به اصلاحاتی ضروری در ساختار اقتصادی اش دست نزده است. دکتر روبینی همچنین رشد اقتصادی چین را ناهمگون و ناپایدار دانسته است.