به گزارش افکارنیوز،

 برای خرید خودرو پژو ۴۰۵ در بازار باتوجه به سال تولید و کارکرد باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت به شرح جدول زیر است.

1820495_602