به گزارش افکار نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر، بر اساس آمار جدید، فعالیت کارخانجات تولیدی در آمریکا، چین و آلمان که سه ابرقدرت بزرگ تولید صنعتی جهان به شمار میروند، افزایش یافته است.

هر بشکه نفت خام پایه برنت دریای شمال برای تحویل در ماه مارس آینده با ۷۴ سنت افزایش قیمت، بشکه ای ۱۱۲ دلار و ۳۰ سنت داد و ستد شد. بهای هر بشکه نفت خام سبک شیرین آمریکا موسوم به وست تگزاس اینترمدیت نیز ۱۹ سنت افزایش یافت و به ۹۷ دلار و ۸۰ سنت رسید.


تحریم های آمریکا علیه ایران، خریداران اصلی نفت خام آسیا را دچار سرگردانی کرده است. کره جنوبی و ژاپن که به شدت به واردات نفت خام وابسته هستند، از آمریکا خواسته اند توضیح دهد که چطور می توانند با وجود تحریم های جدید، از ایران نفت خریداری کنند.