به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس توانا، بانك مركزي در آخرين گزارش خود حجم نقدينگي در بهمن ماه سال جاري را ۲۲۴ هزار و ۱۴۰ ميليارد و ۱۳۰ميليون تومان اعلام كرد.
بنابراین گزارش نرخ رشد نقدینگی طی ۱۱ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۷.۹ درصد اعلام شده است.
این نرخ طی مدت مشابه سال قبل(بهمن ۸۷ نسبت به اسفند ۸۶) معادل ۸.۲ درصد گزارش شده بود.
پیش از این رئیس کل بانک مرکزی از افزایش نرخ رشد نقدینگی در پایان سال به واسطه تزریق منابع به واحدهای تولیدی خبر داده بود.
حجم نقدینگی در پایان سال ۸۷ معادل ۱۹۰ هزار و ۱۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود که طی این مدت ۳۴ هزار و ۳میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
این گزارش حاکیست نرخ رشد نقدینگی طی یک ساله منتهی به بهمن سال ۸۸ به ۲۶.۳ درصد رسیده است.
بنابراين گزارش در بهمن سال جاري ۵۲ هزار ميليارد تومان از حجم نقدينگي بعنوان پول و ۱۷۱هزار ميليارد تومان بعنوان شبه پول گزارش شده است.