به گزارش افکارنیوز،

براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار میانگین مدت اشتغال در سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت مواجه شده و این در حالی است که در سال ۹۵ میانگین مدت اشتغال نیروی کار کشور ۲.۱۲ سال بوده و سال گذشته این رقم با کاهش ۱ .۰ درصدی یک پله به عقب رفته است.

در این بین یک پنجم شاغلان کشور کمتر از سه سال سابقه کاری در شغل اصلی دارند که این نشان می‌دهد نیروی کار از نظر مدت اشتغال شایسته صفت جوان هستند.

البته بی ثباتی مشاغل اولین پیامی است که داده‌های منتشر شده مخابره می‌کند، زیرا میرایی شغل در بخش‌های صنعتی خدماتی شدیدتر شده که حاکی از ناپایداری مشاغل این گروه اقتصادی است.

در نتیجه از یک طرف مهارت پایین نیروی کار و از طرف دیگر بستر‌های شغلی ناپایدار، کاهش میان مدت اشتغال در سال ۹۶ را رقم زده علاوه بر این‌ها کم بودن میانگین مدت اشتغال حاکی از این است که امنیت شغلی در باار کار ایران چندان وضعیت مطلوبی را سپری نمی‌کند و این نقصان برای نیروی کار زن شدیدتر است.

بررسی میدانی در سال ۹۶ نشان می‌دهد که اغلب شاغلان کشور در سال گذشته در بخش خدمات مشغول بودند، ۸.۱۱ میلیون نفرذ که شامل نیمی از شاغلان می‌شود در مشاغل مربوط به خدماتی فعالیت می‌کنند همچنین ۵/۷ میلیون نفر در بخش صنعت و ¼ میلیون نفر نیز در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت بودند، اما میزان مدت اشتغال در شغل اصلی شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است.

 در بخش کشاورزی حدود ۵.۱ نفر در دهه اول اشتغال خود به سر می‌برند که بیشترین فراوانی را دارند. همچنین حدود ۶۰۰ هزار نفر از شاغلان این بخش کمتر از سه سال سابقه کار دارند، اما شدت جوانی شغلی در دو بخش صنعت حدود ۶۰ درصد شاغلان در دهه اول شاغلی خود قرار دارند که نشان می‌دهد نیروی کار صنعت ایران از نظر مدت اشتغال نسبت به بخش دیگر اقتصادی جوانتر هستند.

در این میان ، میانگین مدت اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیزی همین تصویر را نشان می‌دهد میانگین طول مدت اشتغال در بخش کشاورزی ۴.۱۸ سال برآورد می‌شود در حالیکه در بخش صنعت این عدد ۴.۱۱ و در بخش خدمات ۴.۱۰ سال بوده است این آمار و ارقام بیان کننده این است که اولا با سابقه‌ترین کار نیروی کشور را باید در بخش‌های کشاورزی جستجو کرد و ثانیا ماندگاری شغلی در بخش خدمات نسبت به بخش‌های دیگر اقتصادی کمتر است.

براساس این گزارش نیروی کار بخش خدماتی و صنعتی بین هفت تا هشت سال سابقه کمتری از نیروی کار بخش کشاورزی دارند.

همچنین سال گذشته حدود ۴.۲۳ میلیون شاغل در کشور ثبت شده که براساس بررسی‌های صورت گرفته بیش از ۷.۱۲ میلیون نفر از این افراد طول مدت اشتغال‌شان در شغل اصلی کمتر از ده سال بوده و هنوز به دهه اول اشتغال نرسیده‌اند.

گفتنی است یک چهارم از شاغلان در سال گذشته طول مدت اشتغال بین ده تا بیست سال ثبت شده و در دهه دوم اشتغال خود به سر می‌برند که این امار و ارقام حاکی ار این است که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال بسیار جوان است و حدود دو سوم شاغلان سابقه کاریشان کمتر از ۱۵ سال و میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود ۱.۱۲ سال است.

1829098_476